0256 214 42 40
size ve ürününüze değer katar
 
Üretim faktörlerini kullanarak tarımsal faaliyet yapan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip bir tarımsal danışman tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler bütünüdür. (Yetki Belgesi, Yıllık Plan, Diğer Dökümanlar)

 
İyi Tarım Uygulamaları; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılarak doğal kaynakların korunmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda İyi Tarım Uygulamaları, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlamaktadır.

 
Organik tarım, toprak üretkenliğini sağlamak için bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı kontrolünü içeren ve mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir.

GLOBAL G.A.P. standardı esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır.
 

ANAHTAR KELİMELER..

online site yönetim sihirbazı: sitefiks
 
hep birlikte daha ileriye!
0,19