0256 214 42 40
size ve ürününüze değer katar
* Aşağıdaki bilgiler T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı resmi internet sitesinden faydalanılarak hazırlanmıştır.
Tarımsal Danışmanlık Nedir
Tarımsal danışmanlık hizmetleri; sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetlerdir. Tarımsal yayım ve danışmanlık; tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.
Tarımsal Danışmanlık Nasıl Yapılır
Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip olmak şartıyla bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri/ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri veya serbest tarım danışmanları tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler bütünüdür.
Tarımsal Danışmanlıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler
Hizmet alınan danışmanların yetki belgesine sahip, konusunda uzman, ilgili ve her zaman ulaşılabilir olmaları tarımsal işletmeler için ilk önce göz önünde bulundurulması gereken konulardır.
Tarımsal Danışmanlık Desteklemesi
En az 12 aylık hizmet sözleşmesi karşılığında her tarımsal işletme için yıllık; 400 TL ve 200 TL lik iki dilim halinde toplam 600 TL dir.
Tarımsal Danışmanlıkla İlgili Mevzuat
online site yönetim sihirbazı: sitefiks
 
hep birlikte daha ileriye!
0,00