0256 214 42 40
size ve ürününüze değer katar
Üreticilerimizin Karşılaştığı Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz
♦ Büyük Menderes Nehri’nin ıslah edilmesi, çilek üretici birliğinin kurularak çileğe dayalı sanayinin geliştirilmesi ve jeotermal enerjinin kullanıldığı organize sera bölgesinin kurulması ilimiz için önemli tarımsal hamleler olacaktır. İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi tarımsal riskleri azaltacaktır.

Aydın ilinde incir, zeytin, kestane ve çilek yetiştiriciliğine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri için tıklayın..
online site yönetim sihirbazı: sitefiks
 
hep birlikte daha ileriye!
0,00